18 april 2019

Het volledige renoveren van het casco inclusief het herinrichten naar de huidige coffeeshop

17 september 2020

Transformatie van een fotowinkel naar een PDZ Uitzenbureau